close
متخصص ارتودنسی درتهران
اخبار روز

پست پیشنهادی احمدی نژاد به ضرغامی

پست پیشنهادی احمدی نژاد به ضرغامی

شما در وبسایت آترو تی وی هستید

http://www.uplooder.net/img/image/26/1675a0ed7dbdb1e1cb3a0b93c4eac6a2/88.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/83/e51d28b4672bf97fce6a37f081bae4ef/12.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/17/96c4a7b69f33acbbc0833d45b12d125f/4.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/7/a06c9befe30eebbeb655bd8d3872bee0/5.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/89/ae7c66a397bd3f866d63766f1d77b9ff/8.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/23/50b69b207e6ff3a1f0c23013ee25a7e8/6.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/90/43d2c2c75fd95b6bc095f34be8ad227c/7.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/36/85bc0d49b13feef642df5974bfc574f6/9.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/72/8db263ec020902e0ad80bc65be5ecd77/2.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/42/b4bb7874447914361e0949ef26a371e4/3.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/100/803fbe90e149cded68717b30820f356c/11.jpg

پست پیشنهادی احمدی نژاد به ضرغامی

 

 

ضرغامی در دولت آینده احمدی نژاد و مشایی وزیر می شود

 

 

به گزارش آترو عزت الله ضرغامی پس از دوره ریاست ده ساله در صدا و سیما بعنوان وزیر دولت آینده احمدی نژاد و مشایی معرفی شد .


 

نزدیکان احمدی نژاد  تحرکات سیاسی خود را با شکلی  عجیب و غریب آغاز کرده اند . در آخرین اقدام  «ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺍﻭﺭﯼ» ﺍﺯ ﺣﺎﻣﯿﺎﻥ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﻜﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ، ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ با شدت گرفتن اعتراضات در فضای مجازی نسبت به این کار داوری  همچنان سکوت کرده است . 

به گزارش عصرایران، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺭﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﻤﺎ (ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼ‌ﻧﮋﺍﺩ) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﯼ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼ‌ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﺯﺭﺍﯼ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ؛

– ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ؛ ﻏﻼ‌ﻣﺤﺴﯿﻦ ﺍﻟﻬﺎﻡ
– ﺭﯾﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛ ﻣﻬﺪﯼ ﮐﻠﻬﺮ
– ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
– ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻓﻦ ﺍﻭﺭﯼ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻣﯽ
– ﺭﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ؛ ﻋﻠﯽ ﺩﯾﻮﺍﻧﺪﺭﯼ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ؛ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﺨﻮﺍﻩ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﯼ؛ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻘﺎﯾﯽ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ؛ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎﻥ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ؛ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻓﺮﺯﯾﻦ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ؛ ﺍﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﻇﻬﺮﻩ ﻭﻧﺪ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﻨﻔﺮﺩ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻋﻠﯽ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺤﺮﺍﺑﯿﺎﻥ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ؛ ﺻﺎﺩﻕ ﺧﻠﯿﻠﯿﺎﻥ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ؛ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ؛ ﺭﺳﺘﻢ ﻗﺎﺳﻤﯽ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ؛ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﮑﺰﺍﺩ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ؛ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ؛ ﻋﻠﯽ ﺍﮐﺒﺮﺻﺎﻟﺤﯽ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ؛ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ؛ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﻤﺪﻥ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ؛ ﺳﯿﺪ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ؛ ﻋﻠﯽ ﺫﺑﯿﺤﯽ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ؛ ﺣﺴﯿﻦ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ

 

 

دسته بندي: اخبار عمومی صدا و سیما,سیاست و تلوزیون,

نظرات مخاطبین ( شما هم نظر بدین )

اين نظر توسط . در تاريخ 1393/8/12 و 22:01 دقيقه ارسال شده است.
چر سایت بروز رسانی نمیشه
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط رضا در تاريخ 1393/8/9 و 11:54 دقيقه ارسال شده است.
این صالحی فکر کنم زبون همه رو خوب بلده شیطونه رو همه دوست دارند
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط احسان حصارکی در تاريخ 1393/8/5 و 16:46 دقيقه ارسال شده است.
چرا بروز رسانی نمی کنی؟
پاسخ : ان شا الله بعد از عاشورا وقتم آزاد میشه .
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط kermanshahtv در تاريخ 1393/8/3 و 20:41 دقيقه ارسال شده است.
سلام
ضمن خسته نباشید به اطلاع شما و دوستان گرامی میرساند وبلاگ کرمانشاه tv دوساله شد
http://kermanshahtv.blogfa.com/post/511
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط میلاد یوسف زاده در تاريخ 1393/8/2 و 15:48 دقيقه ارسال شده است.
باسلام.
1.شبکه اچ دی از دیروز از آن حالت که تمامی برنامه ها و لوگو را بر روی یک ویدیو ذخیره می کردند خارج شده و به صورت زنده برنامه ها را رله می کند و خوشبختانه تصویر شطرنجی که در بعضی وقت ها در تصویر نمایان می شد از دیروز از بین رفته است.
2.در یک سایتی دیدم که یک فردی با جناب آقای دارابی مصابحه کردند و از ایشان پرسیدن دلیل راه اندازی نشدن شبکه های جدید (مدرسه) چیست و ایشان در جواب گفته اند به دلیل فراهم نشدن زیر ساختهای فنی و همچنین راه اندازی نشدن فرستنده سوم در استانها فعلا در راه اندازی شبکه ها دست نگه داشته ایم.
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط میلاد یوسف زاده در تاريخ 1393/8/2 و 15:27 دقيقه ارسال شده است.
باسلام.
1.شبکه اچ دی از دیروز از آن حالت که تمامی برنامه ها و لوگو را بر روی یک ویدیو ذخیره می کردند خارج شده و به صورت زنده برنامه ها را رله می کند و خوشبختانه تصویر شطرنجی که در بعضی وقت ها در تصویر نمایان می شد از دیروز از بین رفته است.
2.در یک سایتی دیدم که یک فردی با جناب آقای دارابی مصابحه کردند و از ایشان پرسیدن دلیل راه اندازی نشدن شبکه های جدید (مدرسه) چیست و ایشان در جواب گفته اند به دلیل فراهم نشدن زیر ساختهای فنی و همچنین راه اندازی نشدن فرستنده سوم در استانها فعلا در راه اندازی شبکه ها دست نگه داشته ایم.
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط میلاد یوسف زاده در تاريخ 1393/8/2 و 15:27 دقيقه ارسال شده است.
باسلام.
1.شبکه اچ دی از دیروز از آن حالت که تمامی برنامه ها و لوگو را بر روی یک ویدیو ذخیره می کردند خارج شده و به صورت زنده برنامه ها را رله می کند و خوشبختانه تصویر شطرنجی که در بعضی وقت ها در تصویر نمایان می شد از دیروز از بین رفته است.
2.در یک سایتی دیدم که یک فردی با جناب آقای دارابی مصابحه کردند و از ایشان پرسیدن دلیل راه اندازی نشدن شبکه های جدید (مدرسه) چیست و ایشان در جواب گفته اند به دلیل فراهم نشدن زیر ساختهای فنی و همچنین راه اندازی نشدن فرستنده سوم در استانها فعلا در راه اندازی شبکه ها دست نگه داشته ایم.
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط میلاد یوسف زاده در تاريخ 1393/8/2 و 15:27 دقيقه ارسال شده است.
باسلام.
1.شبکه اچ دی از دیروز از آن حالت که تمامی برنامه ها و لوگو را بر روی یک ویدیو ذخیره می کردند خارج شده و به صورت زنده برنامه ها را رله می کند و خوشبختانه تصویر شطرنجی که در بعضی وقت ها در تصویر نمایان می شد از دیروز از بین رفته است.
2.در یک سایتی دیدم که یک فردی با جناب آقای دارابی مصابحه کردند و از ایشان پرسیدن دلیل راه اندازی نشدن شبکه های جدید (مدرسه) چیست و ایشان در جواب گفته اند به دلیل فراهم نشدن زیر ساختهای فنی و همچنین راه اندازی نشدن فرستنده سوم در استانها فعلا در راه اندازی شبکه ها دست نگه داشته ایم.
کد نمايش نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
مطالب مرتبط :

آخرين ارسالي هاي تالار گفتمان آترو

آخرین برنامه های شبکه تلوزیونی آترو :

فید خوان rss reader