close
متخصص ارتودنسی درتهران
اخبار روز

مهمترین درخواست شما از سرافراز ؟؟

مهمترین درخواست شما از سرافراز ؟؟

شما در وبسایت آترو تی وی هستید

http://www.uplooder.net/img/image/26/1675a0ed7dbdb1e1cb3a0b93c4eac6a2/88.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/83/e51d28b4672bf97fce6a37f081bae4ef/12.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/17/96c4a7b69f33acbbc0833d45b12d125f/4.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/7/a06c9befe30eebbeb655bd8d3872bee0/5.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/89/ae7c66a397bd3f866d63766f1d77b9ff/8.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/23/50b69b207e6ff3a1f0c23013ee25a7e8/6.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/90/43d2c2c75fd95b6bc095f34be8ad227c/7.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/36/85bc0d49b13feef642df5974bfc574f6/9.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/72/8db263ec020902e0ad80bc65be5ecd77/2.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/42/b4bb7874447914361e0949ef26a371e4/3.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/100/803fbe90e149cded68717b30820f356c/11.jpg

نظرات مخاطبین ( شما هم نظر بدین )

اين نظر توسط امید در تاريخ 1394/7/18 و 19:27 دقيقه ارسال شده است.
با سلام فرستنده سوم تبریز کی افتتاح میشه
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط اصغر در تاريخ 1394/7/12 و 19:09 دقيقه ارسال شده است.
باسلام عرض خسته نباشی از شما می خواهم که تعداد شبکه های دیجیتال را بالا ببرید و فرستنده سوم و چهارم و.. را راه اندازی کنید . شبکه های استانی و شبکه جام جم را هم به سیستم دیجیتال اضافه کنید .
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط مجید در تاريخ 1394/6/26 و 17:11 دقيقه ارسال شده است.
باسلام ازدواج وتشکیل خانواده احتیاج به دقت تحقیق همسان گزینی به موقع ازدواج باهم کفورسیدن به توافق و...هست وخریدوفروش ومعامله کالانیست یک انتخاب بزرگ وسرنوشت سازاست ولباس نیست که اگرخوشت نیومد برگردانی پس بایدشبکه های ازدواج ایجادگرددتاکارشناسان وارشدان روانشناسی دران حاضرگردندافرادرادرانتخاب درست مشاوره وراهنمایی کنند تاطلاقهابه حداقل برسد وازدواج یک کاروقت براست این وقت رابایدشبکه های ازدواج برعهده گیرندومهارتهای همسرداری وایین درست زندگی باهمسراموزش داده شود تاازدواجهاپایدارویک عمرباشند چنانچه پیامبر(ص)فرمودند که جهادزن خوب شوهرداری است اکنون بیشتردختران ماباشوهرداری وباتغییروضعیت جامعه از سنتی به ماشینی اشنانیستندبایداموزش داده شوددر جهت استحکام ودوام خانواده ها
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط توحید در تاريخ 1394/6/26 و 16:27 دقيقه ارسال شده است.
باسلام به حضورریاست محترم چه بسیارخانواده های ابروداری که که طعمه سایتهای غیرمعتبرهمسریابی شده اندبه نیت تشکیل خانواده وازدواج وارد این سایتها شده اند چون جای مطمین ومورد اطمینلنی نبود درنتیجه مورد اغفال وسواستفاده قرارگرفته اند بعدعمری ابروداری لکه دارشده اند تاوان این اغفال را چه کسی باید بدهد اگرشبکه های ازدواج مابه موقع وبه طور گسترده ای راه اندازی شود دختران نجیب وخانواده های اصیل ایرانی دوباره احیا خواهدشد تشکیل خانواده وازدواج هویت وفرهنگ ماست بایداین فرهنگ غنی راهم حفظ کنیم هم تقویت ما به فرهنگمان زنده ایم
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط علی اکبر در تاريخ 1394/6/14 و 10:21 دقيقه ارسال شده است.
با این هجوم بی وقفه شبکه های ماهوارهای صدا وسیما خیلی ضعیف عمل می کند . مخصوصا در دوره آقای سرافراز . چرا به جای زیاد کردن شبکه های سرگرم کننده و پر محتوی فقط کارشان شده حذف کردن شبکه ها. فقط به این دلیل که ما بودجه نداریم. پس این همه درآمد صدا وسیما کجا استفاده میشود؟
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط مردم شهرستان ها در تاريخ 1394/5/31 و 16:21 دقيقه ارسال شده است.
با سلام و عرض خسته نباشید
لطفا به فکر ما شهرستانی ها هم باشید ، الان مدت زیادی هست که شبکه اچ دی در حال پخش آزمایشیه ، پس کی میخواد سراسری بشه؟
پاسخ : سلام - شبکه اچ دی تعطیل خواهد شد
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط محمدعلی در تاريخ 1394/5/9 و 13:12 دقيقه ارسال شده است.
باسلام راه اندازی شبکه های کشاورزی ودامداری برای تولیدبهینه ومکانیزه کشاورزی رشداقتصادی اموزش صحیح پرورش درختان ودام وطیور افزایش بهره وری بالا بردن دانش کشاورزان ودامداران ازسنتی به مکانیزه بسیاری از دامداران وکشاورزان که سالهاست با این کارسرکرده اند وهنوز موارد بیشتر پرورش درختان ودام وطیورراندانسته ودر این شبکه کارشناسان ودامپروران باتجربه ومهندسان جهادکشاورزی را دعوت کنیم واشتراک یادگیری ایجادکنیم شایدکارشناس کشاورزی ما یک چیزی را نمیداند که ان یکی کارشناس میداند با این شبکه تبادل اطلاعات انجام میگیرد ودانش کشاورزی وتولیدمحصولات افزایش می یابد
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط جعفر در تاريخ 1394/5/5 و 21:49 دقيقه ارسال شده است.
باسلام ایجاد وراه اندازی چندین شبکه بازاردیگر برای معرفی کالاهای تولیدداخل وترجمه وبه زبانهای مختلف برای تبادل نظرات وارایه محصولات تولیدداخل واشنایی مردمان انسوی مرزها با تولیدات کشوردر جهت مبادله کالاها وصنایع دستی وشغل های سنتی وخرید وتوجه به صنایع دستی واشنایی با فرهنگ غنی ایرانی وگردش سرمایه وارزاوری به کشوروایجادرقابت بین کارخانجات داخلی وتولیدکننده ها وحمایت ازتولیدکننده داخلی ومعرفی ان به مردم در ایجادکیفیت برتر لازم وضروری به نظرمیرسد وشبکه طراح ولباس ایرانی واسلامی در جهت اشنایی مردم بافرهنگ ایرانی ومعرفی وتشویق طراحان داخلی ومعرفی کارخانجات نساجی وپارچه وبرسی مشکلات تولیدکننده ها باتشکر
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط نادر در تاريخ 1394/3/28 و 13:10 دقيقه ارسال شده است.
باسلام در خصوص شبکه ولایت مثل انکه در قم فقط پخش میشود چه بهتر که این شبکه همدر داخل کشورپخش شود تاافرادازاسلام واحکام اسلام وغسل وواجبات ومحرمات ودیگراحکام اشناشوند وافرادمجتهدوکاراشنا ومفسرین در برنامه اورده شود تا کل افرادجامعه ازان سوالات خودرابپرسند ومسایل شرعی اگاه گردند وشایدافرادی در داخل جامعه هستند که حتی باغسل ومحرم ونامحرم وحرام وحلال اشنانیستند اسلام دین نجات بخش وکامل ونیازتمام انسانهاست واین شبکه بایدبه چندین زبان هم ترجمه شود تاافرادانسوی مرزهاهم ازاحکام اسلام اشناشوندمامثلایک مرثیه میگیریم که اخوندی بیایدازاسلام واحکام ان بگوید هم هزینه ان بالارفته وتااخوندبجنبدوکلامی بگوید صدای زنهاباعث اتلاف وقت میگرددودر حدچندجمله بیان میکند در صورتی که شبکه تعطیل بردارنیست مستمرمداوم شبانه روز به بیان احکام میپرازد
کد نمايش نظرات

اين نظر توسط یوسف در تاريخ 1394/2/30 و 17:42 دقيقه ارسال شده است.
سلام در جامعه افرادپیرپسروپیردختر در سن 38 و42 سالگی که به سختی وبالاخره توانستند هم کفوخودرا پیداکنند وازدواج کردندحال فرزنداینها بعدازده سال که ده سالگی را تمام کرد این دختروپسر به سن 48 و52 سالگی میرسند ایااینها حوصله بازی کردن با بچه وبردن به پارک و خواهروبرادر اوردن دوباره برای این بچه شان خواهندداشت ودر نوجوانی این کودک ایا اینها میتوانند به دنبال فرزندشان بروند که ببینند کجا میرود دوستانش چه کسانی هستند ؟هرگز ...وشاید در 15 سالگی فرزندشان یکی ازاینها فوت شود وبازهم بچه بی سرپرست بزرگ میشود واگر شبکه ازدواج به موقع راه اندازی میشد اینها در سن جوانی 23 و25 سالگی ازدواج کرده وبه موقع هم کفووهم شان خودرا پیدا میکردند وفرزندشان را هم به موقع بزرگ میکردند پس وقت وزمان به موقع خیلی مهم است واگر اینطور ادامه داشته باشد جمعیت کشور روبه پیری خواهد رفت پس نبایددرنگ کرد
کد نمايش نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
مطالب مرتبط :

آخرين ارسالي هاي تالار گفتمان آترو

آخرین برنامه های شبکه تلوزیونی آترو :

فید خوان rss reader