با افتتاح شبکه موسیقی سیما موافقید ؟
(89.65%) 945
بله
(8.159%) 86
خیر
(2.182%) 23
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 1054