با افتتاح شبکه موسیقی سیما موافقید ؟
(89.67%) 947
بله
(8.143%) 86
خیر
(2.178%) 23
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 1056