با افتتاح شبکه موسیقی سیما موافقید ؟
(89.64%) 944
بله
(8.167%) 86
خیر
(2.184%) 23
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 1053